II. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi

Bilimsel Program


  2 Kasım 2018 Cuma
09:00-12:30 Hemşirelere Yönelik Erişkin Bağışıklama Uygulamaları Kursu
  Sorumlular: Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan
  Kurs konuları:
       • Rehberimiz ve Bakanlık önerisi
       • Risk gruplarında bağışıklama
       • Aşı polikliniği uygulamalarında aşı hemşirelerinin rolü ve sorumlulukları
       • Aşı uygulama takibi, aşı kartları vb.
       • Aşılamada hasta iletişimi
  Eğitimciler: Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan, Nurgül Şahin
13:30-13:45 Açılış Töreni
13:45-14:15 Açılış Konferansı: Dünden Bugüne Erişkin Bağışıklama
  Oturum Başkanı: Canan Ağalar
  Konuşmacı: İftihar Köksal
14:15-15:15 Panel-1: Ülkemizde ve Dünya’da Erişkin Bağışıklama Uygulamaları ve Başarı Örnekleri
  Oturum Başkanı: Emine Alp, İsmail Yaşar Avcı
       • Rehberimiz eşliğinde ülkemizde durum Serap Gençer
       • Ülkemizde erişkin bağışıklama uygulamaları örnek paylaşımları Şenol Atakan, Firdevs Aksoy
       • Dünyadaki durum Tayyar Şaşmaz
       • Pediatrideki başarı erişkinde mümkün mü? Mehmet Ceyhan
15:15-15:45 Ara
15:45-17:45 Yuvarlak Masa: Birinci Basamaktan Üçüncü Basamağa Erişkin Bağışıklamada Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Oturum Başkanları: İrfan Şencan, Türkan Günay
  Tartışmacılar: Sevilay Seval, Nur Aksakal, Mine Durusu, Meltem Taşbakan, Osman Topaç
       • Farklı perspektiflerden mevcut sorunlar
       • Çözüm önerileri ve geleceğe yönelik planlamada paydaşların rolü
       • Sağlık politikalarında ve daralan sağlık ekonomisinde bağışıklamanın yeri ve katkısı
18:15-19:00 Gün Sonu Oturumu: Aşı Karşıtlığı
   
  3 Kasım 2018 Cumartesi
09:00-10:15 Panel-2: Risk Gruplarında Bağışıklama (Kimler? Neden? Ne ile? Nasıl?)
  Oturum Başkanları: Sedat Kaygusuz, Yasemin Çağ
       • Kronik hastalıklar Lale Özışık
       • Yaşlılar Meltem Şengelen
       • Sağlık çalışanları Behice Kurtaran
       • Gebeler Nur Şehnaz Hatipoğlu
       • Yeni immünsupresif ajanlar Mine Durusu
10:15-10:45 Ara
10:45-11:30 Konferans-2: Mikrobiyota ve Bağışıklama
  Oturum Başkanı: Esragül Akıncı
  Konuşmacı: Selim Badur
11:30-12:30 Tartışmalı Oturum: Neden Aşı Karşıtlığı?
  Oturum Başkanları: İftihar Köksal, Selim Badur
  Tartışmacılar: Çiğdem Kader, Hüsnü Pullukçu, Sibel Güneş (Basın Sözcüsü)
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Konferans-3: Aşı İmmunolojisi
  Oturum Başkanı: Şükran Köse
  Konuşmacı: Emin Kansu
14:15-15:15 Panel-3: İnfluenza, Pnömokok ve Hepatit Aşıları
  Oturum Başkanları: Ediz Tütüncü, Süha Şen
       • İnfluenza Hülya Akan
       • Pnömokok Abdullah Sayıner
       • Hepatit aşıları Selma Tosun
15:15-15:45 Ara
15:45-17:00

İnteraktif Oturum: Uzmanıyla birlikte tartışalım (olgular eşliğinde)

  Oturum Başkanları: Nurettin Erben, Serap Gençer
  Tartışmacılar: Kenan Hızel, Şükran Köse
17:00-17:30 Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Bağışıklama: Bağışıklama antibiyotik direnci için çözüm olabilir mi?
  Oturum Başkanları: Hürrem Bodur
  Konuşmacı: Arzu Yetkin
17:30-17:45 Kapanış