II. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi

Genel Bilgiler


Toplantı Tarihi ve Yeri
 2 - 3 Kasım 2018
Crowne Plaza ANKARA

Toplantı Dili
 Toplantı dili Türkçe'dir.

Toplantı Web Adresi
  www.ekmudbagisiklama.org

Toplantı Davet Belgeleri
 Toplantıya katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Toplantı Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma
 Kayıt ve danışma masaları 2 - 3 Kasım 2018 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasında Crowne Plaza Ankara Otel' de hizmet verilecektir.

Toplantı Katılım Belgesi
 Tüm katılımcılara toplantı katılım belgesi verilecektir.