II. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi

Kurullar


Akademi Başkanları
Canan AĞALAR (Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı)
İftihar KÖKSAL (Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı)

Onursal Başkanlar (Alfabetik)
Esra SAATÇİ (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Fehmi TABAK (Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Güner Hayri ÖZSAN (Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Hasan BAYRAM (Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Hüseyin İLTER (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü)
Kerim GÜLER (Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Şenol ATAKAN (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı)
Türkan GÜNAY (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Yeşim GÖKÇE KUTSAL (Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Akademi Sekreterleri
Serap GENÇER
İsmail Yaşar AVCI

Düzenleme Kurulu (Alfabetik)
Abdullah SAYINER
Behice KURTARAN
Cafer Tayyar ŞAŞMAZ
Çiğdem KADER
Ediz TÜTÜNCÜ
Esragül AKINCI
Hayat KUMBASAR
Hülya AKAN
Hürrem BODUR
İrfan ŞENCAN
İrfan YAVAŞOĞLU
Kenan HIZEL
Lale ÖZIŞIK
Meltem Arzu YETKİN
Meltem ŞENGELEN
Meltem TAŞBAKAN
Mine DURUSU TANRIÖVER
Nur BARAN AKSAKAL
Nurettin ERBEN
Osman TOPAÇ
Özge TURHAN
Sedat KAYGUSUZ
Selma TOSUN
Süha ŞEN
Şükran KÖSE
Yasemin ÇAĞ
Yasemin ŞAHİN
Zerrin AŞÇI